Eerste reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Met deze Kamerbrief stuurt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar eerste reactie op de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof.