Kamerbrief over de beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichting omvorming 13e Gemechaniseerde Brigade tot een lichtere gemotoriseerde brigade. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.