Kamerbrief aan Eerste Kamer bij besluit register onderwijsdeelnemers

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt het ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot de gegevens in het register onderwijsdeelnemers, alsmede over de levering van gegevens aan het register door onderwijsinstellingen en de verstrekking van gegevens uit het register aan derden (Besluit register onderwijsdeelnemers).