Beantwoording vragen over een Brits rapport over geloofsvervolging

Minister Blok (BZ) beantwoordt vragen over een Brits rapport over geloofsvervolging.