Beantwoording vragen over het bericht dat de VS een steeds steviger abortusbeleid voert

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen over het bericht dat de VS een steeds steviger abortusbeleid voert.