Beantwoording vragen over het laten verkrotten van panden

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over het laten verkrotten van panden.