Kamerbrief reactie Kamervragen IAO verdrag beëindiging geweld op de werkvloer

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen in reactie op de brief van FNV, CNV en FWF inzake IAO verdrag beëindiging geweld en intimidatie op de werkvloer en de hierop gegeven antwoorden.