Commissiebrief stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het AO Geneesmiddelenbeleid

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de niet reeds afgedane toezeggingen, die zijn gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 7 februari 2019.