Beantwoording Kamervragen over advies commissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek

Minister Van Engelshoven beantwoordt vragen over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (commissie-Van Rijn). De commissie onderzoekt hoe de huidige manier waarop het hoger onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek worden gefinancierd, kan worden aangepast.