Beantwoording Kamervragen over uitkomst experiment flexibele onderwijstijden

Minister Slob beantwoordt vragen over de uitkomst van het experiment flexibele onderwijstijden in het basisonderwijs.