Kamerbrief over diverse onderwerpen voor AO verkeersveiligheid 13 juni 2019

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen die op de agenda staan voor het Algemeen Overleg (AO) verkeersveiligheid van 13 juni 2019.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • rijtijden en rusttijden touringcarsector;
  • snelheidslimiet bij slecht weer;
  • truckparkings;
  • hardheidsclausule Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM);
  • beantwoording Kamerbrief Benchmarkonderzoek kostprijzen en verkooptarieven vergunningen voor verkeer en vervoer;
  • stand van zaken slimme tachograafkaarten.