Aanbieding afschrift reactie op brief over Wet zorg en dwang

Minister De Jonge stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een brief van ActiZ, LHV, NIP, NVAVG, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl met hun zorgen over het voornemen de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020 in werking te laten treden.