Aanbieding documenten Inspectie van het Onderwijs

Minister Van Engelshoven stuurt de Eerste Kamer het jaarverslag 2018, het jaarwerkplan 2020 en de aangepaste onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs. Ook stuurt zij 2 verslagen van overleggen van de inspectie met het onderwijsveld.

Bijlagen