Aanbieding nota naar aanleiding van verslag actualisering deugdelijkheidseisen onderwijs

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken).