Kamerbrief over instrumentarium onderwijstoezicht

Ministers Van Engelshoven en Slob beschrijven de instrumenten die er zijn om op te kunnen treden wanneer de onderwijskwaliteit of veiligheid van leerlingen in het geding is. Ook doen zij voorstellen om dit instrumentarium uit te breiden.

Kamerbrief over instrumentarium onderwijstoezicht (PDF | 14 pagina's | 396 kB)