Kamerbrief over bescherming van de horizontale privacy

Minister Dekker stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de bescherming van horizontale privacy centraal. Dit sluit aan bij de ambitie van het kabinet om in te zetten op het beschermen van de privacy van burgers onderling.