Kamerbrief over advies Commissie-Parameters en voorhang Ontwerpbesluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Minister Koolmees (SZW) reageert op het advies van de Commissie-Parameters. De commissie onderzocht  rekenwaarden op basis waarvan pensioenfondsen toekomstig rendement berekenen. Daarnaast biedt de minister een ontwerp aan om het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen te wijzigen. Dit vanwege de vaststelling van de parameters vanaf 2020.