Kamerbrief met reactie op uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

Minister Schouten (LNV) reageert op een uitspraak van de Raad van State in enkele beroepszaken tegen Natura 2000-vergunningen die zijn gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021.