Beantwoording vragen naar aanleiding Schriftelijk Overleg harmonisatie milieuzones

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt haar reactie op de vragen naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg op 16 mei 2019 over de harmonisatie van milieuzones naar de Tweede Kamer.