Kamerbrief over Europese evaluatie Kaderrichtlijn Water

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het waterkwaliteitsbeleid in Nederland en Europa.