Kamerbrief met kabinetsreactie op de Evaluatie subsidies van het ministerie van VWS

Minister De Jonge biedt het rapport ‘Evaluatie subsidies, Verantwoordelijkheid nemen en delen’ aan de Tweede Kamer en geeft een toelichting hierop.