Kamerbrief onderzoek stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de harmonisatie van peuterspeelzalen.