Reactie inzake onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens naar informatiebeveiliging Belastingdienst

Reactie op (nadere) vragen en opmerkingen inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst.