Kamerbrief over uitvoering motie Van Dam over het structureel betrekken van advocatuur bij de ZSM werkwijze

Minister Grapperhaus en minister Dekker informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van Dam (CDA). De motie gaat over het betrekken van advocaten bij het opleggen van alle strafbeschikkingen van misdrijfzaken bij de ZSM-werkwijze (Zorgvuldig, Snel en op Maat).