Kamerbrief aanbieding klantenquêtes WW, WIA, Wajong

Minister Koolmees zendt de Tweede Kamer drie onderzoeksrapporten van de Inspectie SZW aan, inclusief een notitie met de rode draden uit deze rapporten. De rapporten geven inzicht in de ervaringen van WW-, Wajong- en WGA-gerechtigden met de UWV-dienstverlening.

De brief is met bijlagen ook aangeboden aan de Eerste Kamer.