Beantwoording Kamervragen over eerlijke betaling van kunstdocenten

Minister Van Engelshoven beantwoordt, namens de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de vragen die gesteld zijn door de Kamerleden Ellemeet en
Smeulders (beiden Groen Links) over eerlijke betaling van kunstdocenten.