Beantwoording vragen over het bericht dat het leger van Myanmar opnieuw mensenrechten schendt

Minister Blok (BZ) en minister Kaag beantwoorden vragen over het bericht dat het leger van
Myanmar opnieuw mensenrechten schendt.