Kamerbrief over stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn

Minister Schouten informeert, mede namens minister Van Nieuwenhuizen en minister Ollongren, de Tweede Kamer over de stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn.