Kamerbrief voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland

Staatssecretaris Van Ark informeert de Tweede Kamer onder andere over het instellen van een ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland.