Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd

Minister Koolmees biedt de Eerste Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de nota naar aanleiding van het verslag aan inzake bovengenoemd wetsvoorstel.