Kamerbrief over het aantrekkelijker maken om te werken in het onderwijs

Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over hun ambitie om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Zij reageren ook op het advies van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’,