Beantwoording vragen AO MH17 en deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen uit het Algemeen Overleg (AO) MH17 van 10 april 2019. Daarnaast beantwoordt zij een vraag over de werking van het convenant voor deling van dreigingsinformatie voor burgerluchtvaart.