Nader rapport wijziging Awb in verband met Omgevingswet

Minister Dekker biedt het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht aan.

Bijlagen