Kamerbrief bij rapport aanpak geluidshinder Eijsden


Minister Van Nieuwenhuizen stuurt een detailanalyse van de geluidhinder van het vliegverkeer in het luchtruim rond Luik en Maastricht naar de Tweede Kamer. Zij gaat daarbij in op de uitkomsten van de analyse en op het vervolgproces voor verbeteringen.