Kamerbrief over instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland

Minister Van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het Instellingsbesluit commissie herijking Canon van Nederland.