Kamerbrief evaluatie Besluit en Regeling ggo 2013

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt het rapport evaluatie van het Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 naar de Tweede Kamer. Daarbij gaat zij in op het doel van het Besluit en de Regeling ggo. Ze geeft haar beleidsoordeel over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek en geeft aan op welke manier zij de aanbevelingen zal opvolgen.