Kamerbrief over gevolgen ingebrekestelling mer-richtlijn op lopende projecten

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de ingebrekestellingsprocedure van de Europese Commissie voors Nederland. Het gaat om de milieueffectbeoordelingswetgeving die mogelijk onvolledig is.