Kamerbrief over Gewasbescherming & Gezondheid Omwonenden Informeren over adviesvraag aan Gezondheidsraad

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden.