Kamerbrief over kwaliteitsborging van opleidingen en administratieve lasten

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een verkenning naar hoe een betere balans gevonden kan worden tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en administratieve lasten anderzijds. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.