Kamerbrief over Wet zorg en dwang

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het overgangsjaar 2020. In deze brief geeft hij aan hoe hij het overgangsjaar wil invullen en samen met de bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) betrokken partijen aan de slag wil gaan om de wet goed te laten landen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek.