Kamerbrief nav vragen over de herziening EU-verordening coördinatie sociale zekerheidsstelsels

Minister Koolmees gaat in deze brief aan de Eerste Kamer in op de door de CDA-fractie gestelde nadere vragen in een brief van de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 mei jl. over de EU-verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels (EU verordening 883/2004, hierna “de Verordening”).