Kamerbrief over evaluatie Staatstoezicht op de Mijnen van het Meet- en Regelprotocol Gaswinning Groningen

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de evaluatie staatstoezicht op de mijnen van het meet- en regelprotocol Gaswinning Groningen.