Uitstelbrief over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied

Minister Wiebes laat de Tweede Kamer weten dat hij de antwoorden op vragen over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied niet binnen de gebruikelijke termijn kan beantwoorden.