Commissiebrief met reactie op motie Bergkamp c.s.

Minister De Jonge biedt zijn reactie op motie Bergkamp c.s. aan de Tweede Kamer.