Kamerbrief over marktdenken in de wijkverpleging, langdurige zorg en ondersteuning

Minister De Jonge gaat in deze brief in op marktwerking binnen de wijkverpleging, de langdurige zorg en op de ondersteuning in het sociaal domein.