Beantwoording Kamervragen over tolken

Minister Bijleveld-Schouten beantwoordt de Kamervragen over het bericht ‘Afghaanse tolken die Nederlanders hielpen onder vuur’.