Kamerbrief Brede maatschappelijke heroverwegingen

De minister van Financiën informeert de Tweede Kamer over de onderwerpen en taakopdrachten waar ambtelijke werkgroepen zich over gaan buigen in het kader van de brede maatschappelijke heroverwegingen conform de motie Sneller c.s.