Kamerbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister Slob en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast informeren zij de Kamer over de ontwikkelingen op een aantal thema’s voor het
funderend onderwijs.