Kamerbrief reactie uitspraak CRvB over bijstandsbudgetten 2015

Staatssecretaris Van Ark meldt de Tweede Kamer dat zij de uitspraken van de CRvB gaat bestuderen en de benodigde stappen zal ondernemen om te komen tot nieuwe besluiten over de definitieve budgetten voor de vier betrokken gemeenten over 2015.