Kamerbrief over schrappen indicatief tracé buisleidingen

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Kamerleden Smeulders, Van Eijs en Ronnes. Deze motie verzoekt de regering om het indicatieve tracé Laarbeek-Echt/Susteren uit de Structuurvisie Buisleidingen te schrappen.